hâricî


hâricî
(A.)
[ ﯽﺝرﺎﺧ ]
dış ile ilgili.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • haricî — sf., Ar. ḫāricī Dışla ilgili, dıştan olan İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Atatürk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HARİCÎ — Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit. * Zorba ve âsi olan. * Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden. * Vaktiyle Hazret i Ali Kerremallâhü veche ye âsi olan fırka i dâlle ashabından herbiri. (Bak: Havaric Vak… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADEM-İ HÂRİCÎ — İlm i İlâhide mevcud olup, maddi vücudu olmayan.(Adem i mutlak zaten yoktur; çünkü bir ilm i muhit var. Hem daire i ilm i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Dâire i ilim içinde bulunan adem ise, adem i hâricidir ve vücud u ilmiye perde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEVCUD-U HARİCÎ — Maddî vücudu bulunan eşya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NİKÂH-I HÂRİCÎ — Dışardan evlenme, akraba hâricinden kız alma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SADED HARİCİ — Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VÜCUD-U HÂRİCÎ — Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, cismanî eşya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Mustafa Kemal Atatürk — Atatürk redirects here. For other uses, see Atatürk (disambiguation). Mustafa Kemal Atatürk …   Wikipedia

  • İNFİAL — Gücenme. Darılma. * Can sıkılma. Teessür. * Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te sirle hâsıl olan hâl, te sir ve hareket. * Harici te sire kabil olmak. * Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Beşiktaş Istanbul — Beşiktaş JK Voller Name Beşiktaş Jimnastik Kulübü Ort Istanbul Gegründet …   Deutsch Wikipedia